Ardy Beheshti - Washington Street Skatepark, San Diego. 1.21.13

photo by myself.

Ardy Beheshti - Washington Street Skatepark, San Diego. 1.21.13

photo by myself.

Posted 1 year ago with 8 notes
Tags: skate  skateboarding  washington street  creature  san diego  California  photography  photos  supreme  black scale  
View Notes
  1. faithorfables reblogged this from blacktylerperry
  2. vibenawsty reblogged this from blacktylerperry
  3. blacktylerperry posted this